Jokainen on varmaan kuullut puhuttuvan sosiaalisesta mediasta, somesta. Se on kommunikointimuoto lähinnä verkossa, jossa jokainen voi tuottaa sisältöä itse ja seurata myöskin muiden tuottamaa sisältöä.Sosiaaliseen mediaan kuuluu monia erilaisia palveluja, ei siis pelkästään Facebook ja Twitter ja tämän kaltaiset palvelut, vaan somessa tietoa jaetaan muille blogien muodossa, kuvien kanssa (esim. Flickr), virtuaalisessa maailmassa kuten Habbo Hotellissa sekä Second Lifessa sekä myöskin Wikipedia on sosiaalista mediaa.Sosiaalinen media yleistyi huimasti vuoden 2007 jälkeen. Sosiaalisessa mediassa hyödynnetään tietoverkkoja sekä tietenkin tietotekniikkaa viestinnässä, ja tämä tietoverkon hyödyntäminen on vuorovaikutteista. Sosiaalinen media myös edesauttaa luomaan ja ylläpitämään suhteita eri ihmisten välillä, mutta ei sovi unohtaa myös tapaamisen tärkeyttä myös IRL eli oikeassa elämässä.Sosiaalisessa mediassa myös ihmisten julkaisukynnys on matalalla, eikä aina sivustojen ylläpitäjät ehdi vahtimaan, onko tuotettu sisältö oikeasti painokelpoista vaiko ei. Sisällöllä on taipumus levitä nopeastikin, ja joissakin tapauksissa se on hyvinkin haitallista, etenkin jos kyseessä on jokin perätön juoru esim. jostakin henkilöstä.