Monet yritykset ovat nykyisin sosiaalisessa mediassa. Käyttäessään sitä oikein, yritykset voivat vahvistaa suhdettaan kuluttajaan, markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan tehokkaammin, vuorovaikuttaa ja ylläpitää vuoropuhelua kuluttajan kanssa. Sosiaalisen median kautta yrityksen brändiä voidaan vahvistaa ja levittää.Sosiaaliseen mediaan on helppo liittyä mutta positiivisen imagon säilyttäminen siellä vaatii aikaa ja panostamista. Sosiaalisen median etu on sen nopeus mutta samalla se vaatii paljon yrityksiltä, negatiiviseen ja myös positiiviseen palautteeseen on vastattava nopeasti, yrityksen on oltava ajanhermoilla koko ajan.Asiakkaat jakavat huonoja kokemuksia tuotteistaan sosiaalisessa mediassa ja näissä tilanteissa yrityksen nopea ja oikeanlainen reagointi on äärimmäisen tärkeää. Facebookin, Twitterin ja Instagrammin kautta yritys voi myös oppia paljon kuluttajiltaan, vuorovaikutus ja nöyryys asiakkaita kohtaan onkin tärkeä taito.Yrityksen sivustojen tulee tukea sosiaalista mediaa. Sivustoille on hyvä laittaa tunnetut sosiaalisen median tunnukset näkyville paikoille, joista sivulle saapuja löytää ne helposti. Kauneustuotteita tarjoavan Swiss Clinicin etusivulla on sosiaalisen median painikkeet, Facebook, Twitter, Instagram ja Pinterest. Jokaisen sosiaalisen mediakanavan alta löytyy ajankohtaista tietoa ja yksikään viesti asiakkaalta ei ole jäänyt ilman vastausta. Kauneusalan sivuston käyttäjille tärkeitä ovat kuvat, joten kuvapalvelut Instagram ja Pinterest ovat Swiss Clinicin kaltaisen yrityksen kannalta erittäin tärkeitä markkinointi- ja tiedotuskanavia asiakkaille, niiden kautta asiakkaille välitetään laadukkaiden kuvien avulla vinkkejä ja ideoita palveluista ja kauneudenhoidosta. Blogit ovat suosittua ajanvietettä, niin monille kirjoittajille kuin niiden seuraajillekin. Yrityksille blogit ovat markkinointikanava, sen avulla voidaan kertoa rennommin yrityksen viimeaikaisista tapahtumista, tulevaisuudesta ja markkinoida laajemmin yrityksen toimialaa, kuten Swiss Clinic omassa blogissaan kauneudenhoitoa ja hyvää oloa, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Blogin kielen tulee olla hyvää ja asiallista, blogia tulee muistaa päivittää kuten muitakin sivustojen osa-alueita ja sinne kannattaa kirjoittaa tärppejä uusimmista tuotteista ja antaa esimakua tulevista palveluista, näin asiakkaiden mielenkiinto pysyy yllä ja moni palaa taatusti takaisin tarkistamaan mitä tuleman pitää. Yrityksille sosiaalinen media kokonaisuudessaan on valtava mahdollisuus mutta se vaatii henkilökunnan koulutusta, mediasivustojen jatkuvaa ylläpitoa ja nopeaa reagointia, jonkun on jatkuvasti valvottava ja oltava ajanhermoilla yrityksen sosiaalisen median näkyvyyden suhteen.