Teknologian ja internetin kehityksen myötä yritykset ovat siirtyneet nettiin, ja yrityksien hallintaan käytetään lähes poikkeuksetta teknologiaa. Tämän kehityksen myötä myös yrityksen markkinointi on siirtynyt digitaaliseen muotoon. Aiemmin riitti, että yrityksellä oli nettisivut, josta asiakkaat pääsivät lukemaan yrityksestä ja sen tarjoamista tuotteista sekä palveluista. Kehitys on rullannut eteenpäin, ja nykyään on olemassa lähes lukemattomia digitaalisia kanavia, joissa yritys voi markkinoida itseään. Esimerkkejä näistä alustoista ovat Facebook, LinkedIn, Instagram ja YouTube.

Yritykset ovat löytäneet digitaaliset kanavat

youtube_176457944Kauppalehti uutisoi jo vuonna 2013, että suomalaiset yritykset ovat löytäneet sosiaalisen median. Yritykset käyttävät sosiaalista mediaa yleisimmin yrityksen imagon kehittämiseen. Sen lisäksi näitä kanavia käytetään muun muassa tuotteiden markkinointiin. Sosiaalista mediaa voidaan myös käyttää tiedon keräämiseen, esimerkiksi markkinatutkimuksiin ja uutuustuotteiden pilotointiin.

Sosiaalinen media on osa lähes jokaisen ihmisen arkipäivää, joten sosiaalisen median kautta tehtävä markkinointi on erittäin tehokasta. Ennen yhteenkään palveluun liittymistä yritykset kannattaa arvioida sen tarpeet ja sitä eniten hyödyttävä kanava. Esimerkiksi vaatekaupan on uusista tuotteista helppo ottaa kuvia ja markkinoida niitä vaikkapa Facebookin kautta. Sitä vastoin yritysten, joiden on helpompi markkinoida palveluita tai tuotteita videomateriaalin kautta, kannattaa sivustoksi valita YouTtube.

Videomateriaali kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

YouTuben avulla yritys pystyy luomaan selkeän siirtymäkanavan omilta kotisivuiltaan suoraan YouTube-palveluun. Yrityksen nettisivuilla asiakas pystyy perehtymään yritykseen siellä olevien tietojen avulla, ja sivun on helppo upottaa YouTube-video tai helppo ohjata palveluun linkittämällä. Videon muodossa tehty materiaali kiinnostaakin monia, jotka eivät välttämättä jaksa lukea yrityksestä kertova yksityiskohtaisesti.

Yritykset voivat käyttää YouTubea rajattomasti, ja palvelu onkin kovassa suosiossa. Sitä käyttäviä yrityksiä on vaikea kategorioida, sillä kuka vain voi markkinoida yritystään YouTuben kautta. Esimerkiksi monet urheilun parissa toimivat käyttävät YouTube-kanavaa jakaakseen treenivideoita, ja näihin toimijoihin lukeutuu esimerkiksi treenivideoita julkaiseva Tikis.

YouTuben käytöllä ei ole rajoituksia, sillä yritys voi vaikkapa jakaa pelivideoitaan YouTubessa. Usein kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja pelin opettelu on helpompaa visuaalisesti. Ruletti on esimerkki pelistä, jota on helppo oppia videolla.

Asiakkaan on hyvin helppo käyttää YouTubea, ja yrityksen on helppo ladata videomateriaali. Videot on helppo löytää YouTubesta yrityksen tililtä, jolta ne on helppo upottaa myös kotisivuilla. Videoita on myös helppo selata yrityskohtaiselta tililtä.